SWARTCO%20Nieuws%20logo

februari 2022

Al het fiscale en ondernemersnieuws in één oogopslag

Beste relatie,

In de afgelopen periode heeft onze redactie weer een aantal zeer interessante onderwerpen geselecteerd.

In deze Swart&co Nieuwsbrief delen wij deze informatie graag met u.

kees%20Wolfswinkel_E2

Het Topic van deze Nieuwsbrief is onze video over Duurzame Bedrijfsvoering, wat houdt het in en wat kunt u als ondernemer allemaal doen. 
Daarnaast besteden we aandacht aan de Wet Werken en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de naderende deadline voor de verplichte inschrijving in het UBO register. 
Verder leest u alles over werkkleding en wanneer deze belast of onbelast is en gaan we dieper in op het oplopende ziekteverzuim bij bedrijven en de geldende quarantaineregels.

Indien u vragen heeft staan wij uiteraard klaar om u te helpen.

Ik wens u veel leesplezier.

Kees Wolfswinkel
Partner

TOPIC

Duurzame bedrijfsvoering

NB%20belastinguitstel

Een duurzame bedrijfsvoering is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. U houdt daarbij rekening met de effecten op uw personeel, het milieu en de maatschappij. Oftewel de 3 p’s: People, planet en profit.
In deze video vertellen we u hier meer over.

Bekijk de video

Ontmoet de experts

jos%20vester

Jos Vester

Mary%20Joore_E2

Mary Joore

Pauline%20Bloemberg Hirs_E2

Pauline Bloemberg-Hirs

Mocht u vragen hebben over één van de thema's of artikelen uit deze nieuwsbrief, dan staan deze experts u graag te woord.


Fiscaal

NB%20lenen%20van%20bv

Wanneer is kleding van werknemers onbelast?

Werkgevers kunnen een werknemer kleding ter beschikking stellen (werkgever blijft eigenaar), vergoeden (werknemer is eigenaar) of verstrekken (werknemer wordt eigenaar). Wanneer is dit belast? En hoe zit het met het (onbelast) vergoeden van de reinigingskosten?

Lees verder

Salarisadministratie

NB%20aftrek%20scholing

Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen

Een werknemer behoudt voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon als hij door ziekte niet in staat is om de bedongen arbeid te verrichten. De werkgever is verplicht de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer...

Lees verder

Fiscaal

NB%20aftrek%20scholing

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten

De omzetbelasting, die aan een ondernemer in rekening wordt gebracht voor aan hem verrichte leveringen van goederen en verleende diensten, komt in aftrek op de door de ondernemer verschuldigde omzetbelasting. In het Besluit Uitsluiting Aftrek...

Lees verder

Fiscaal

NB%20lenen%20van%20bv

Accepteren r-c-toename ondanks afspraken is kenbare fout

Accepteert de Belastingdienst een aangifte die botst met wat tussen de fiscus en de belastingplichtige is afgesproken? Dan is sprake van een kenbare fout die navordering mogelijk maakt.
De Belastingdienst was in onderhandeling gegaan met...

Lees verder

Algemeen

NB%20aftrek%20scholing

Wat u moet weten over het UBO-register

Vanaf 27 september 2020 kunnen organisaties hun UBO verplicht inschrijven in het nieuwe UBO-register. Waarom moet dat eigenlijk? Wie moet dat doen? En hoe gaat inschrijving in het register praktisch in zijn werk? Hieronder een korte samenvatting van...

Lees verder

Salarisadministratie

NB%20aftrek%20scholing

Ziekteverzuim en quarantaine, dit zijn de nieuwe regels

De uitval door ziekte en quarantaine loopt de spuigaten uit. De omikron-variant laat ook steeds meer z’n sporen achter op de werkvloer. Gelukkig zijn de quarantaineregels iets versoepeld. Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of wie korter dan...

Lees verder


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2022 – Swart&Co