SWARTCO%20Nieuws%20logo

november 2019

Al het fiscale en ondernemersnieuws in één oogopslag

Beste relatie,

Met rasse schreden naderen we het einde van 2019. Een goed moment om na te denken
over zaken die voor u belangrijk kunnen zijn. Zoals het dividend van de DGA, de hypotheekrente aftrek, de bijtelling van de auto of het verrekenbeding huwelijkse voorwaarden.

Uw contactpersoon bij Swart&Co staat uiteraard klaar om al uw vragen te beantwoorden,
zodat u met een goed gemoed aan het nieuwe jaar kan beginnen.

kees%20Wolfswinkel_E2

Dat geldt uiteraard ook als u vragen heeft over de artikelen uit deze Nieuwsbrief.
In deze uitgave van het Swart&Co Nieuws besteden we onder meer aandacht aan de Eigen
Woning regeling en de voor ondernemers verplichte e-Herkenning.
Het Topic staat in het teken van een case, waarbij de arbeidsverhouding ten onrechte is
aangemerkt als dienstbetrekking.

Ik wens u veel leesplezier!

Kees Wolfswinkel
Partner

TOPIC

Arbeidsverhouding ten onrechte als dienstbetrekking aangemerkt

boss

In een arrest uit 2012 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij de toetsing of een rechtsverhouding beantwoordt aan de criteria van een arbeidsovereenkomst moet worden gelet op alle omstandigheden van het geval in hun onderlinge verband. 

Lees het artikel


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co