september 2019

Al het fiscale en ondernemersnieuws in één oogopslag

Welkom bij het Swart&Co Nieuws.

Ook in deze Nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van ontwikkelingen in de markt die voor uw onderneming belangrijk en interessant kunnen zijn. 

Wist u bijvoorbeeld dat u een arbeidsongeschikte medewerker langer moet doorbetalen indien te weinig inspanningen zijn geleverd op het gebied van re-integratie? En hoe u dat kunt voorkomen?

En dat elke organisatie met betaald personeel een contract moet hebben voor verzuimbegeleiding en dat er een getoetste risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en bijbehorend actueel Plan van Aanpak (PvA) beschikbaar moet zijn?

Ook heeft onze redactie een aantal interessante cases geselecteerd, onder meer over fictieve dienstbetrekking en te laat ingediende aangifte.
Dit en nog veel meer leest u in deze uitgave van het Swart&Co Nieuws.

Wij wensen u veel leesplezier!

Kees Wolfswinkel
Partner

TOPIC

Elke organisatie met betaald personeel moet een contract hebben voor verzuimbegeleiding en er moet een getoetste risico-inventarisatie en -evaluatie en bijbehorend actueel Plan van Aanpak beschikbaar zijn.

Lees het artikel


info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co