juni 2019

Al het fiscale nieuws in één oogopslag

Welkom bij het Swart&Co Nieuws.

Met ook deze maand veel interessante artikelen over uiteenlopende onderwerpen waarmee u te maken heeft of kunt krijgen. Onze redactie heeft de artikelen met de grootst mogelijke zorg geselecteerd en we hopen dan ook dat deze aan uw wensen voldoen.

Mocht u naar aanleiding van één van de artikelen nadere toelichting wensen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Swart&Co of met de in het artikel vermelde medewerker.
Uiteraard staan we open voor feedback, dus neem vooral ook contact met ons op als u iets opvalt of wanneer er een bepaald thema ontbreekt. Voor deze eerste uitgave van het Swart&Co nieuws nieuwe stijl hebben we het nieuws over de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ als Topic geselecteerd.

Wij wensen u veel leesplezier!

Kees Wolfswinkel
Partner

TOPIC

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS GOEDGEKEURD

Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De wet treedt definitief in op 1 januari 2020. Dit betekent dat er vanaf die datum nieuwe regels voor flexwerk, ontslag en de WW-premie gaan gelden.

Lees het artikel


info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co