header%20algemeen%20wit 1

18 september 2020

Maatregelen voor alle belastingplichtigen

Arbeidskorting gaat omhoog

De arbeidskorting wordt in 2021 verhoogd met €73. Deze verhoging was voorzien voor 2022 en wordt dus een jaar naar voren gehaald. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting vanaf 2021 met €30 omlaag vanaf het tweede knikpunt (per saldo resteert een verhoging van €43 vanaf het tweede knikpunt).

Wijziging inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting daalt met €113 in 2021 en stijgt vervolgens weer met €77 vanaf 2022.

Wijzigingen in box 3

Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van €30.846 naar €50.000. Voor partners wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd van €61.692 naar €100.000. De schijfgrenzen worden opnieuw vastgesteld, waarbij de tweede schijf begint bij een box 3-vermogen van €100.000 en de derde schijf bij een vermogen van €1.000.000. het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd naar 31%.

Wijzigingen in de overdrachtsbelasting

Vanaf 2021 betalen huizenkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer bij aankoop van hun eerste woning. Huizenkopers vanaf 35 jaar betalen 2% overdrachtsbelasting. Daarnaast gaan beleggers juist meer betalen: van 6% naar 8%.

Verhoging algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2021 extra verhoogd met €22, bovenop de €60 die al gepland was.

Daling basistarief

In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot €68.507. Het kabinet verlaagt dit tarief tussen 2022 en 2024 verder, tot uiteindelijk 37,03%.

Ouderenkorting verhoogd

De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot €49.000 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal €1.703.


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co