header%20algemeen%20wit 1

18 september 2020

Maatregelen voor ondernemers

koffertje_1

Verduidelijken berekeningswijze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Per 1 januari 2021 wordt de berekeningswijze van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor belastingplichtigen met meerdere ondernemingen en belastingplichtigen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband verduidelijkt in de wet. Er wordt tevens benadrukt dat voor het bepalen van de hoogte van de KIA wordt uitgegaan van het investeringsbedrag per onderneming van de belastingplichtige en niet van het totaal aan investeringen voor alle ondernemingen van die belastingplichtige tezamen.

Aanpassen zelfstandigenaftrek

  • vanaf 1 januari 2021 zal de zelfstandigenaftrek van €7.030 worden verlaagd met €360 per jaar (in plaats van met €250 per jaar) tot en met 2027.

  • vanaf 1 januari 2028 zal de zelfstandigenaftrek met €390 (in plaats van met €280) worden verlaagd.

  • Vanaf 1 januari 2029 zal de zelfstandigenaftrek worden verlaagd met €110 tot uiteindelijk €3.240 in 2036.

board 3704099_1920

Invoeren tijdelijke investeringskorting

money 88409

Er komt een nieuwe tijdelijke investeringskorting, de Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK).
Deze tijdelijke regeling (voor twee jaar) zorgt ervoor dat ondernemers blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. Een percentage van de gedane investeringen kan dan in mindering worden gebracht op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen.
Details van de regeling worden verder uitgewerkt. Voor de aanvraag en uitvoering van de BIK werken de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Belastingdienst samen.

Invoeren vrijstelling voor de TOGS en de Subsidie vaste lasten

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB (Subsidie vaste lasten) zullen op grond van het Belastingplan 2021 niet tot de winst worden gerekend. Dit betekent dat beide vergoedingen worden vrijgesteld van belastingheffing.


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co