header%20algemeen%20wit 1

18 september 2020

Maatregelen voor werkgevers

zorgpersoneel

Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals voor niet-werknemers

De bonus voor zorgprofessionals niet-werknemers krijgt een vergelijkbare fiscale behandeling als de bonus aan werknemers in de zorg. Dit betekent dat de bonussen van niet-werknemers eveneens als eindheffingsbestanddeel in aanmerking kunnen worden genomen. 

Hierdoor vormt de bonus geen belastbaar inkomen of belastbare winst voor de niet-werknemers.
Per 1 januari 2021 zal er tevens een tweede bonus beschikbaar worden gesteld van €500.

Verhoging vrije ruimte tijdelijk

In het Belastingplan 2021 is vastgelegd dat de verhoogde vrije ruimte naar 3% over de eerste €400.000 van de loonsom van de werkgever alleen voor 2020 geldt.

Verlaging vrije ruimte bij loonsom vanaf €400.000

Vanaf 1 januari 2021 wordt de vrije ruimte bij een loonsom vanaf € 400.000 verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

Gerichte vrijstelling scholingskosten verruimd

Publieke kennisinstellingen zijn uitgesloten van het recht op afdrachtvermindering S&O. Per 1 januari 2021 is de wettelijke definitie van de term publieke kennisinstellingen verduidelijkt: een geheel of gedeeltelijk, meerjarig door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk.

Verduidelijken definitie publieke kennisinstellingen afdrachtvermindering S&O

Vanaf 1 januari 2021 kunnen ex-werknemers scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. De werkgever betaalt dan geen loonheffing over de scholingskosten. De Belastingdienst toetst of de ex-werknemer de scholing volgt om de arbeidsmarktpositie te verbeteren met als doel om een inkomen te verdienen. De werkgever geeft de scholingskosten op als eindheffing bij contractbeëindiging in de werkkostenregeling. De Belastingdienst berekent hier dan geen loonheffing over.


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co