header%20algemeen%20wit 1

18 september 2020

Overige maatregelen

Wijzigingen voor auto’s

Er wordt voorgesteld om in de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen (WetBPM 1992) het belastbaar feit te vervroegen van de tenaamstelling in het kentekenregister naar de inschrijving in het kentekenregister. Ook wordt voorgesteld om het afschrijvingspercentage van een gebruikt motorrijtuig te bepalen op basis van de toestand van het gebruikte motorrijtuig op het moment van het onderzoek naar de identiteit van het motorrijtuig door de Dienst Wegverkeer (RDW) voor de inschrijving.
Daarnaast worden de CO2-grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto's per 1 januari 2021 aangescherpt. De CO2-schijfgrenzen worden verlaagd met 4,2%. De tarieven, de belastingbedragen per gram/km CO2-uitstoot, met uitzondering van de vaste voet worden eerst geïndexeerd en vervolgens verhoogd met 4,38%. Dit geldt eveneens voor de CO2-grens en het tarief voor de dieseltoeslag.

Korting op bijtelling elektrische auto met zonnepanelen

Voor elektrische auto’s met zonnepanelen geldt vanaf 2021 een korting op de bijtelling over de hele catalogusprijs. Het maakt daarbij dus niet uit hoe hoog de catalogusprijs is van deelektrische auto met zonnepanelen.

Verlengen verlaagd tarief openbare laadpalen

Het verlaagd tarief in de energiebelasting voor elektriciteit geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting zal worden verlengd tot en met 2022. Dit betreft in de praktijk de openbare laadpalen.

Vervangen Postcoderoosregeling door een subsidieregeling

Per 1 januari 2021 zal de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, bekend als de Postcoderoosregeling, worden vervangen door een subsidieregeling. De Postcoderoosregeling voorziet in een verlaagd energiebelastingtarief in de eerste verbruiksschijf voor elektriciteit voor leden van een door de Belastingdienst aangewezen coöperatie die lokaal elektriciteit opwekt methernieuwbare energiebronnen.

Verlaagd tarief voor walstroominstallaties

Voor schepen wordt het aantrekkelijker om gebruik te maken van milieuvriendelijkere walstroom (in plaats van eigen generatoren) door verlaging van het tarief voor walstroom.

Uitzondering voor het leggen van elektronisch derdenbeslag door de Belastingdienst

Op 1 januari 2021 zou het verplicht elektronisch leggen van derdenbeslag, als een derde-beslagene bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft aangegeven te kiezen voor deze wijze van beslaglegging, in werking treden. Voor de Belastingdienst is de genoemde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 onuitvoerbaar. De benodigde IV-voorzieningen zijn op die datum niet gereed voor het leggen van elektronisch derdenbeslag.

belastingdienst2

Fiscale behandeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

De fiscale behandeling van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) wordt wettelijk vastgelegd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020. De fiscale behandeling luidt als volgt:

181123 uwv-logo
  • de tegemoetkoming wordt behandeld als loon uit vroegere dienstbetrekking in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964)

  • het UWV treedt als inhoudingsplichtige op

  • de loonheffingskorting wordt in beginsel standaard toegepast


SWARTCO%20bottomrechts
info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co