juli 2019

Al het fiscale en ondernemersnieuws in één oogopslag

Welkom bij het Swart&Co Nieuws.

Met ook deze maand veel interessante artikelen over uiteenlopende onderwerpen waarmee u te maken heeft of kunt krijgen. Onze redactie heeft de artikelen met de grootst mogelijke zorg geselecteerd en we hopen dan ook dat deze aan uw wensen voldoen.

Mocht u naar aanleiding van één van de artikelen nadere toelichting wensen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Swart&Co of met de in het artikel vermelde medewerker.
Uiteraard staan we open voor feedback, dus neem vooral ook contact met ons op als u iets opvalt of wanneer er een bepaald thema ontbreekt. Voor deze uitgave van het Swart&Co nieuws hebben we het artikel over de ‘Bepaling hoogte gebruikelijk loon’ als Topic geselecteerd.

Wij wensen u veel leesplezier!

Kees Wolfswinkel
Partner

TOPIC

BEPALING HOOGTE GEBRUIKELIJK LOON

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor zij werken.

De regeling houdt in dat het loon ten minste gelijk moet zijn aan het hoogste bedrag van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, het loon van de meestverdienende andere werknemer van de vennootschap of € 45.000.

Lees het artikel


info@swartenco.nl

020-545 61 21

© Copyright 2019 – Swart&Co